صفحه اصلی مقالات تخصصی راه‌های پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان ، آشنایی با بهداشت دهان و دندان ، کیفیت بهداشت دهان و دندان

راه‌های پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان ، آشنایی با بهداشت دهان و دندان ، کیفیت بهداشت دهان و دندان

راه‌های پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان ، آشنایی با بهداشت دهان و دندان ، کیفیت بهداشت دهان و دندان اکثر بیماری های دهان و دندان به راحتی قابل پیشگیری و درمان هستند.
بیماری های اصلی دهان ودندان به دو دسته پوسیدگی دندانی و بیماری بافت‌های نگهدارنده دندان (پریودونتال)دسته‌بندی می‌شوند :
برای پیشگیری از ابتلا به پوسیدگی راحت‌ترین راه، استفاده از مسواک، خمیردندان و نخ دندان است .
مسواک وخمیردندان :
1- یک مسواک با موهای نرم و دسته صاف انتخاب کنیدکه پیشنهاد ما مسواک ولدنت است.
2- یک خمیردندان دارای فلوراید تهیه نماییدکه پیشنهاد ما خمیردندان ولدنت است.
3- مسواک را کمی خیس کرده و به اندازه یک نخود خمیردندان را لای موهای مسواک قرار دهید.
4- سپس مسواک را به صورت مایل (بازاویه 45 درجه ) بین دندان و شیار لثه قرارداده و مسواک زدن را شروع کنید .
5- مسواک زدن را از دندانهای خلفی (عقبی ) یک سمت فک شروع کرده وتا دندانهای خلفی سمت دیگرادامه دهید .
6- این کار را به ترتیب برای سطوح بیرونی وداخلی کلیه دندان ها انجام دهید.
7- درآخرمسواک را روی سطوح جونده دندان های آسیا بکشید تا کلیه مواد غذایی که درون شیارهای آنها قرارگرفته خارج شود.
8- پس ازتمیز شدن سطوح بیرونی ، داخلی و جونده نوبت سطوح بین دندانی می رسد.
9- برای تمیز کردن سطوح بین دندانی بایستی از نخ دندان استفاده کرد .
10- هیچگاه از نخ قرقره به جای نخ دندان استفاده نکنید زیرا باعث سایش بین دندانها می شود.
11- به اندازه 30 سانتی متر نخ دندان را بریده بین انگشتهای میانی بپیچید .
12- مانند مسواک زدن ، کشیدن نخ دندان را نیز از دندانهای عقبی یک سمت شروع کنید .
13- نخ را بین دو دندان قرارداده و به سمت یک دندان تکیه دهید و به آرامی و با حرکت اره مانند ازبالا به پایین هدایت کنید .
14- سپس نخ را با همان حرکت و به آرامی به سمت بالا ببرید .
15- دوباره نخ را بین همان دودندان قرارداده به سمت دندان دیگر تکیه دهید و همان کاررا تکرار نمایید .
16- این کاررابرای همه دندانها انجام دهید . پشت آخرین دندان آسیا فراموش نشود.