صفحه اصلی مقالات تخصصی علل خونریزی لثه هنگام مسواک زدن دندان‌ها ، استفاده از مسواک خوب ، معرفی مسواک خوب ، مسواک خوب ایرانی ، مسواک تولید داخلی ، مسواک ایرانی ، مسواک تولید داخل

علل خونریزی لثه هنگام مسواک زدن دندان‌ها ، استفاده از مسواک خوب ، معرفی مسواک خوب ، مسواک خوب ایرانی ، مسواک تولید داخلی ، مسواک ایرانی ، مسواک تولید داخل

علل خونریزی لثه هنگام مسواک زدن دندان‌ها ، استفاده از مسواک خوب ، معرفی مسواک خوب ، مسواک خوب ایرانی ، مسواک تولید داخلی ، مسواک ایرانی ، مسواک تولید داخل خونریزی از لثه‌ها هنگام مسواک زدن تنها به دلیل استفاده نادرست از مسواک نیست. عوامل دیگری نیز در ایجاد خونریزی لثه هنگام مسواک کردن دندان‌ها موثرند. برای مثال ممکن است خونریزی لثه شما به دلیل التهاب لثه باشد که معمولا ناشی از تجمع باکتری‌ها و میکروب‌ها در بخشی از دهان است که از استعمال نادرست مسواک، به وجود می‌آید. اگر خونریزی از لثه در هنگام مسواک کردن، به صورت دائمی برای شما انتفاق می‌افتد، آن را جدی بگیرید و علت آن را از پزشک یا متخصص جویا شوید.
خونریزی لثه در زمان در مسواک کردن ممکن است ناشی از یکی از عللی باشد که در موارد ذیل به آن اشاره می‌کنیم:
1. به هم ریختگی در هورمون‌ها
2. وجود استرس و اضطراب و یا خواب کم
3. عوارش ناشی از مصرف داروهای خاص