صفحه اصلی مقالات تخصصی مسواک کردن زبان ، روش مسواک زدن زبان ، حفظ بهداشت دهان و دندان ، مسواک زدن ، مسواک خوب ، مسواک ایرانی ، مسواک ارزان ، بهترین مسواک

مسواک کردن زبان ، روش مسواک زدن زبان ، حفظ بهداشت دهان و دندان ، مسواک زدن ، مسواک خوب ، مسواک ایرانی ، مسواک ارزان ، بهترین مسواک

مسواک کردن زبان ، روش مسواک زدن زبان ، حفظ بهداشت دهان و دندان ، مسواک زدن ، مسواک خوب ، مسواک ایرانی ، مسواک ارزان ، بهترین مسواک یکی دیگر از اعضای دهان که به بهداشت آن کمتر توجه می شود، زبان است. زبان انسان دارای بافتی نرم است که در سطح خود پرزهای ریزی دارد. این پرزها می توانند مواد غذایی را در درون خود نگه دارند؛ در نتیجه امکان تجمع میکروب در آن بسیار زیاد است. بهتر است با هربار مسواک کردن دندان های خود، با همان مسواک معمولی از انتهای زبان، مسواک را به سمت جلو حرکت دهید تا زبان به عنوان بخش مهمی از دهان شما، بهداشت خود را حفظ کنند و مسبب بیماری در جسم شما نشود. بهتر است مسواک زبان را در هر بار مسواک کردن دندان، دو تا سه بار تکرار کنید. علاوه بر تمام موارد ذکر شده، مسواک زبان می تواند تا میزان زیادی از ایجاد بوی بد دهان در شما، جلوگیری کند.