صفحه اصلی مقالات تخصصی اهمیت بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری ، مسواک زدن ، مسواک ولدنت ، مسواک ایرانی ، مسواک داخلی ، تولید مسواک ایرانی ، مسواک ایرانی خوب

اهمیت بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری ، مسواک زدن ، مسواک ولدنت ، مسواک ایرانی ، مسواک داخلی ، تولید مسواک ایرانی ، مسواک ایرانی خوب

اهمیت بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری ، مسواک زدن ، مسواک ولدنت ، مسواک ایرانی ، مسواک داخلی ، تولید مسواک ایرانی ، مسواک ایرانی خوب بهداشت دهان و دندان که یکی از شاخه‏‌های مهم در بهداشت عمومی می‏‌باشد، در دوران بارداری اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‏‌کند. براساس بسیاری از مطالعات اثبات شده است که بیماری‌‏های پریودنتال طی دوران بارداری، با پیامدهای نامطلوب پره ناتال از جمله پره اکلامپسی، زایمان زودرس، وزن کم زمان تولد، بستری شدن نوزاد در NICU[1] و افزایش زمان بستری شدن نوزاد در NICU در ارتباط می‏‌باشد. پس از بررسی 31 مطالعه منتشر شده در این رابطه گزارش کرده است که 22 مطالعه رابطه مثبت بین بیماری‏‌های پریودنتال و پره ترم لیبر را نشان داده اند.

علیرغم اهمیت بهداشت دهان و دندان در طی دوران بارداری و عوارض شناخته شده عفونت‏های پریودنتال بر پیامدهای مادری و جنینی، متاسفانه آمار نشان می‌‏دهد که مقوله بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری دچار مشکلات بسیار زیادی است. در تحقیقی که در استرالیا انجام شد، بیش از 50 درصد خانم‏های باردار در طی بارداری اخیر خود توسط دندانپزشک ویزیت نشده بودند. در مطالعه Strafford که در شهر کلمبوس آمریکا انجام شد، نیز فقط 32 درصد از خانم‏های باردار مراقبت‏های دهان و دندان را دریافت کرده بودند.(8) این آمار که گویای فرهنگ ضعیف بهداشت دهان و دندان در بین مادران باردار می‏باشد، لزوم اتخاذ راهکارهای مناسبی را می‏طلبد. Capasso و همکاران پس از بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان تعدادی از خانم‏های باردار در حومه شهر لاتینا در ایتالیا گزارش کرده‏اند که دانش بهداشتی خانم‏های باردار در مورد مشکلات دهانی کم است و ارتقای بهداشت دهان و دندان در این خانم‏ها نیاز به اجرای برنامه‏های آموزشی دارد و روش آموزش مستقیم توسط مراقبین بهداشتی جهت خانم‏های باردار پیشنهاد شده است. مطالعات انجام شده در گروه‏های سنی مختلف و جوامع متفاوت نشانگر تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان در کاهش پلاک باکتریال و جلوگیری از پوسیدگی دندان و بیماری‏های پریودنتال بوده و تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است که با آموزش بهداشت می‏توان از 80 درصد بیماری‏های دهان و دندان جلوگیری کرد. برخی دیگر از محققان نیز به اثرات مثبت اجرای برنامه‏های آموزشی در دوران بارداری بر افزایش میزان آگاهی و بهبود عملکرد خانم‏های باردار در زمینه بهداشت دهان و دندان اشاره نموده اند. اما Kay و Locker در یک مرور سیستماتیک با عنوان «آیا آموزش بهداشت دندان موثر است ؟» نتایجی متفاوت را ارائه داده و اظهار داشتند که مطالعات موجود جهت بررسی سیستماتیک استاندارد نبوده و پیشنهاد کرده‏اند که مطالعات قوی و استانداردی در این زمینه انجام شود. همین محققان در یک مرور سیستماتیک دیگر گزارش کرده‏اند که بر مبنای مطالعات موجود شواهد بسیار کمی به نفع تاثیر مداخلات آموزشی در افزایش سطح سلامت دهان و دندان وجود دارد. در اکثر مطالعات مورد بررسی آنها سطح آگاهی به دنبال مداخلات آموزشی افزایش یافته بود، اما تاثیر مثبت افزایش آگاهی و نگرش بر بهبود عملکرد بهداشتی یافته ثابتی نبود. این محققان تاکید نموده اند که کیفیت پژوهش‏های مرتبط با تاثیر مداخلات بهداشتی دهان و دندان باید افزایش یابد و در این زمینه نیاز به طراحی مطالعات جدیدتر وجود دارد.

با توجه به تناقضات موجود در مطالعات گذشته و تاکید مطالعات قبلی بر لزوم انجام مطالعات بیشتر، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی در زمینه مراقبت از دهان و دندان بر آگاهی، نگرش و عملکرد کوتاه مدت مراقبت از دهان و دندان در خانم‏های باردار، طراحی و اجرا گردید.